Bordhund Blacky vom Munitionstransporter Schwarzwald